OBE caur hipnozi

Pētījums: Hipnozes izraisīta ārpus ķermeņa pieredze

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Jautājums par cilvēka enerģētisko ķermeņu eksistenci vienmēr ir izraisījies strīdus un diskusijas. Šis zinātniskais pētījums vieš lielāku skaidrību par to, vai eksistē kaut kas vairāk par mūsu fizisko ķermeni.

Meklējot pētījumus savam nākošajam rakstam, “uzdūros” interesantam rakstam/pētījumam par ārpus ķermeņa pieredzi, kuru panāk ar hipnozes palīdzību. Līdz šim ārpus ķermeņa pieredze parasti tika saistīta ar vai nu dziļu meditāciju, vai arī cilvēkiem, kuri pieredzējuši klīnisko nāvi. Pētījums, kuru analizēšu, izmanto hipnozi kā instrumentu, lai izraisītu cilvēkiem tādu pašu stāvokli, kādu piedzīvo tie kuri ir bijuši ārpus ķermeņa pieredzē (turpmāk – OBE: out-of-body experience).

Hipnoze kā līdzeklis, lai sasniegtu OBE ir izmantota vairākos pētījumos. Tomēr līdzīgu pētījumu daudzumu ierobežo nepieciešamība pēc kvalificēta hipnozes speciālista, kā arī cilvēkiem, kuri būtu gatavi piedalīties šādā eksperimentā.

Pie šī pētījuma idejas pētnieki nonāca analizējot citu darbu, kura dalībnieki vēroja sevi no pirmās personas stāvokļa – ārpus sava ķermeņa, definējot to kā bezķermeņa esības formu (turpmāk – BEF). Bezķermeņa esības forma vienkāršākā valodā: forma, kurā mēs atrodamies esot ārpus sava ķermeņa. Šajā formā mēs uz savu fizisko ķermeni skatāmies kā uz kaut ko no mums atdalītu.

Esot ārpus sava ķermeņa, nohipnotizētie cilvēki sevi raksturo kā attālinātu, holistisku*, spējīgu just un piedalīties notikumos bez sava ķermeņa vai arī atrašanās laikā un telpā.

Papildus tam viņi norāda uz starp/otrā ķermeņa (turpmāk – 2. ķermenis) eksistenci starp fizisko ķermeni un BEF. Šī informācija mudināja vairāk izpētīt 2.ķermeni, intervējot cilvēkus, kamēr tie atrodas hipnotiskā stāvoklī.

 

Pētījuma veikšanas process

Pētījumā piedalījās 6 dalībnieki. Lai pētījums būtu maksimāli ticams, tika veikta dalībnieku aptaujāšana un sadalīšana pēc šādiem faktoriem: iepriekšēja OBE pieredze, iepriekšējas zināšanas par OBE, hipnozes pieredze, hipnozes uzņēmība. Hipnozes uzņēmība visiem dalībniekiem bija ļoti augsta, kas arī ir nepieciešams, lai varētu kvalitatīvi ievadīt maksimāli dziļā un ticamā hipnotiskā stāvoklī. Pārējos faktoros dalībniekiem bija atšķirīgas zināšanas par ārpus ķermeņa pieredzi. Tas norāda, ka vienādas atbildes hipnozes seansu laikā nav saistītas ar, piemēram, vienādām zināšanām par OBE.

Pirms pētījumos fiksētajām hipnozes sesijām, ar katru no dalībniekiem tika veiktas vidēji 4 sagatavošanās hipnozes sesijas, lai sagatavotos stabilam OBE stāvoklim (šajās sesijās jautājumi netika uzdoti). Īstajās pētījuma sesijās, jautājumi tika uzdoti tikai tad, kad hipnotizētājs bija pārliecināts, ka dalībnieks ir pilnīgā hipnotiskā stāvoklī, un ir panākts ārpus ķermeņa stāvokli. Atbildes tika sniegtas un ierakstītas hipnozes sesijas laikā, lai nebūtu iespējamība, ka pēc iziešanas no hipnotiskā stāvokļa dalībniekiem rastos vēlme “uzlabot” savas atbildes.

Par nozīmīgām atbildēm uz jautājumiem tika uzskatītas tikai tās uz kurām vienādi atbildēja vismaz 5 no 6 dalībniekiem, turklāt to izvērtēja 2 neatkarīgi cilvēki. Manuprāt, tas nemazina arī citu atbilžu nozīmību, jo atšķirīgas atbildes varētu būt dēļ atbildētāju atšķirīgās izpratnes par pieredzamo. Tomēr šoreiz aplūkosim tikai vienādās atbildes.

 

Atbilžu interpretācija (atbildes uz kurām vienādi atbildēja vismaz 5 no 6 dalībniekiem)

 • Visi dalībnieki var redzēt vismaz daļu no 2.ķermeņa. Tas apliecina tā eksistenci.
 • 2.ķermenis ir nedaudz lielāks nekā fiziskais ķermenis, bet ar neizteiksmīgu kontūru.
 • Izskats tiek raksturots kā redzams un nedaudz krāsains, kuram ir šķidruma vai gāzveidīga forma.
 • Visi dalībnieki ir vienisprātis, ka 2.ķermenis spēj pārvietoties ļoti ātri, bet nedaudz palēnina savu gaitu ejot cauri matērijai.
 • Nevienam šīs ķermenis netraucē.
 • Atbildot par BEF (bezķermeņa esības formas) spēju redzēt krāsas – tas spēj atšķirt krāsas un tās ir “tīras”. Tas pats ir arī ar mājām un kokiem.
 • BEF spēj kustēties pēc izteikta nodoma vai vēlēšanās. Šim stāvoklim palēninājums nav raksturīgs. Turklāt BEF kustība netiek uztverta kā kustība, bet kā nokļūšana galamērķī vienā mirklī.
 • Tas pilnībā netraucē un tā kustību nevar nosaukt par “lidošanu”.
 • BEF neuztver emocijas. Emociju neesamība.
 • BEF var labāk iziet cauri fiziskiem ķermeņiem nekā 2.ķermenis.
 • Visi piekrīt, ka ir vairāk ķermeņu nekā 3 minētie, bet domas dalās cik daudz tie ir.
 • Ir vienprātībā atbildot, ka BEF sadarbojas/kontaktējas ar 2.ķermeni un ka tie ir savienoti.
 • Jautājumā par to, kādā veidā šie divi ne-fiziskie ķermeņi ir savienoti, atbildes ir – balti-sudrabotu virvi, diegu.
 • Atbildot par abu ķermeņu spēju pārvietoties atpakaļ un uz priekšu laikā – abos gadījumos ir apstiprinošas atbildes.

 

Manas pārdomas

Es uztveru hipnotisko stāvokli, kā vienu no tādiem, kura laikā sniegtā informācija ir maksimāli objektīva. Ja cilvēks ir labprātīgi piekritis šim seansam un to vada kvalificēts hipnozes veicējs, tad atbildes jāuzskata par ļoti ticamām.

Priekš manis šis pētījums vēlreiz apliecina, ka eksistē kaut kas vairāk nekā tikai mūsu fiziskais ķermenis. Ja kāds vēl varētu iebilst, ka OBE ķermenis ir hipnotiskā stāvoklī esošā prāta radīts, tad attiecībā uz starp/otro ķermeni šādu argumentu pielietot nevar. Prātam nav nekādas vajadzības radīt vēl vienu ķermeni, kura eksistenci nepieprasa hipnotiskais stāvoklis.

Šī ķermeņu esamību apliecina visi dalībnieki, turklāt diezgan skaidri definēja, kādi tie izskatās un kādas ir to īpašības.

Apstāklis, ka 2.ķermenis palēnina savu gaitu ejot cauri matērijai, liecina, ka tā enerģētiskā struktūra ir blīvāka nekā BEF. Tātad jo tuvāk fiziskajam ķermenim, jo blīvākai enerģijai ir jābūt.

Manuprāt šis un līdzīgie pētījumi parāda, ka cilvēka enerģētiskie ķermeņi pastāv. Turklāt nevis tikai kā apraksti ezotēriskajās grāmatās, bet kā reāls fakts. Protams, vēl ilgi būs pamats diskusijām par enerģētisko ķermeņu krāsu, skaitu, īpašībām, bet tās jau ir nianses. Svarīgākais solis ir pieņemt, ka šie ķermeņi ir mūsu sastāvdaļa, un pēc tam jau mēs varam spriest par visu pārējo. Tajā skaitā, kā šī apziņa var mums palīdzēt dzīvot laimīgāku dzīvi.

 

*holistisks – vienots veselums, nevis atsevišķu sastāvdaļu summa.

 

Izmantotā literatūra:

 1. Patrizio E. Tressoldi, Luciano Pederzoli, Patrizio Caini, Alessandro Ferrini, Simone Melloni, Elena Prati, Diana Richeldi, Florentina Richeld, and Alice Trabucco (2015). Hypnotically Induced Out-of-Body Experience: How Many Bodies Are There? Unexpected Discoveries About the Subtle Body and Psychic Body: SAGE Open, October-December 2015
 2. Patrizio E. Tressoldi, Luciano Pederzoli, Patrizio Caini, Alessandro Ferrini, Simone Melloni, Elena Prati, Diana Richeldi, Florentina Richeld, and Alice Trabucco (2014). Out-of-Body Experience induced by hypnotic suggestion: phenomenology and perceptual characteristics
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *