Par mums

Man ir prieks jūs šeit redzēt!

Ja lasāt šo, tad tas jau nozīmē, ka esat ieinteresēts uzzināt kaut ko jaunu, attīstīt sevi un uzlabot savu dzīvi. Uzskatu, ka kvalitatīvāku dzīvi mēs varam dzīvot tikai pie nosacījuma, ka nepārtraukti cenšamies izprast sevi un pasauli kopumā. Ar šī bloga palīdzību vēlos, lai jūs uzzināt par sevi gan no psiholoģijas, gan no garīguma skatupunkta. Mūs

Ojārs GaBi

Ojārs Gailis-Birzleja

kā indivīdu veido gan mūsu prāts, gan arī dvēsele. Pat ja neticat dvēseles eksistencei, jums būtu jāpiekrīt, ka ne viss ir izskaidrojams ar zinātnes un psiholoģijas palīdzību. Kaut vai bezapziņu, lai kā mēs pētītu, nevaram izprast ar mūsu ierobežojošo prātu.

 

Daudzi psihologi dažādos laikos ir iestājušies par mistiskā un neizprotamā, kā mūsu neatņemamās daļas pieņemšanu un respektēšanu. Diemžēl akadēmiskajā vidē nepiedienas runāt par to, kas nav pētījumos pierādāms. Bet neskatoties uz to, psiholoģija straujiem soļiem attīstās un sniedz mums arvien plašāku un dziļāku skatījumu par mums, mūsu bērniem un sabiedrības procesiem.

Ja šo visu informāciju apvieno ar gadu tūkstošiem iekrātajām mistiskajām un garīgajām zināšanām, tad mums par visu iepriekš minēto veidojas vēl dziļāka izpratne.

Veidojot rakstus un šo blogu kopumā, man ir svarīgi, lai šeit esošā informācija ir manis izpētīta un uzrakstīta. Man nepatīk internetā pieejamie daudzie raksti, kas ir pārtulkoti no dažādiem ārzemju resursiem. Man ir būtiski visu lasīto, pētīto un rakstīto izlaist caur sava prāta un pieredzes prizmu. Tādā veidā, caur rakstiem, es varu sniegt gan informāciju, gan arī manu skatījumu uz pētāmo tematu.

Dotajā mirklī bloga rakstus tikai es. Mana mīļā sieviņa rūpējas, lai tekst, kurš nonāk līdz jums, ir vienkāršā valodā izklāstīts un ikvienam saprotams. Savukārt mani trīs bērni, dara visu, lai lielu daļu no informācijas, kuru nododu jums, pirms tam es būtu izlaidis caur savu pieredzi.

   Mans dvēseliskais moto ir – Sniegt informāciju un palīdzību, lai mēs visi kopā varētu attīstīties un dzīvot laimīgāku dzīvi.

Paldies, ka esat šeit.

 

Ojārs Gailis-Birzleja

Facebook: Ojars GaBi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •